Żywice na bazie CNSL

Żywice na bazie CNSL  posiada dobre właściwości i schnie dając twardą błyszczącą powierzchnię. Jest bardziej odporna na działanie wody i chemikaliów w porównaniu z żywicą alkidową. Żywica CNSL jest używana powszechnie jako surowiec do sporządzania farb, lakierów, podkładów do drewna i metali, laminatów i  jako materiał cierny i wiążacy do okładzin hamulcowych. 
  • Kompatybilność - żywica CNSL jest kompatybilna ze wszystkimi olejami schnącymi, alkidami, epoksydami, kauczukiem estrowym, kwasem hydroksyl benzoesowym i jabłkowym w dowolnych proporcjach i tylko w ograniczonym zakresie z żywicą chlorowaną, a w szczególności kauczukiem chlorowanym. Żywice te nie są kompatybilne z żywicą mocznikową.
  • Rozpuszczalność - żywica CNSL jest rozpuszczalna w mineralnym oleju terpentynowym (MTO) we wszystkich proporcjach. Jest także rozpuszczalna w większości popularnych rozpuszczalników do farb jak ksylen, nafta, ketony, estry itp., nie jest rozpuszczalna w niższych alkoholach

 

Produkt Lepkość przy 250C Opis Karta Techn. Próbka dostęna
RES-2357 60-70 Pas

Żywica CNSL (80% Solid)

Zastosowanie: mieszanki do matieriałów ciernych i ściernych

Zapytaj o próbkę

Produkt Lepkość przy 250C Opis Karta Techn. Próbka dostęna
RES-2357S 30-40 Pas

Żywica CNSL (98% Solid)

Zastosowanie: mieszanki do matieriałów ciernych i ściernych

Zapytaj o próbkę

Partnerzy
Copyright © 2012 Senesel
Projekt & cms: www.zstudio.pl