CNSL

Surowy CNSL (ang: Cashew Nut Shell Liquid) otrzymuje się poprzez tłoczenie na zimno lub ekstrakcję rozpuszczalnikiem z łupin orzechów nerkowca. Zawiera on około 70% kwasu anakardowego, 18% kardolu, 5% kardanolu, a pozostała część składa się z innych związków z grupy fenoli oraz substancji polarnych.

Techniczny CNSL (TCNSL) uzyskuje się poprzez dalsze przetwarzania surowego CNSL w procesie ogrzewania, prowadzącego do dekarboksylacji kwasu anakardowego, w wyniku którego powstaje kardanol. Techniczny CNSL zawiera około 52% kardanolu, 10% kardolu, 30% materiału polimerowego i pozostałość złożoną z innych związków chemicznych.

Właściwości:

 • Wszechstronność polimeryzacji i modyfikacji chemicznych
 • Możliwość opracowania polimerów o wysokiej wydajności
 • Lepsze właściwości od właściwości syntetycznych fenoli m.in. elastyczność, dizałanie antykorozyjne, odporność na uszkodzenia mechaniczne, szybsze rozprowadzanie ciepła przy zastosowaniu jako materiał cierny w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Doskonałe właściwości jako materiał wiążacy (płynna żywica) i materiał cierny(Friction Dust) do produkcji okładzin hamulcowych
 • Bardzo dobre wlaściwości  owadobójcze i antybakteryjne
 • Bardzo duża odporność na działanie zasadowych i kwasowych substancji
 • Bardzo dobra odporność na  działanie mineralnych i tłuszczowych olejów

Zastosowanie:
CNSL jest tanim zamiennikiem fenolu i ma zastosowania w gałęziach przemysłu wykorzystujących materiały polimerowe takie jak farby i lakiery, żywice do laminatów i gum, materiały cierne. Wykorzystywany jest do produkcji poliuretanów, środków powierzchniowo czynnych, żywic epoksydowych, stosowany jest jako materiał wiążący w przemyśle odlewniczym i używany jako substancja zmniejszająca naprężenia powierzchniowe.

 
Zastosowania Charakterystyka
Emalie/farby w przemyśle powłok ochronnych
Farby do urządzeń morskich
Farby kwasoodporne
Lakiery
 • Powłoki ochronne na bazie CNSL posiadają doskonały połysk i wykończenie powierzchni przy optymalnym poziomie twardości i elastyczności.
 • Antybakteryjne, kwasoodporne i przeciwkorozyjne właściwości mają zastosowanie w ochronie dna kadłubów statków i łodzi. Ze względu na swój ciemny kolor, ich zastosowanie jest ograniczone do antykorozyjnych podkładów, czarnych emalii, farb morskich i przeciwporostowych.
 • CNSL jest doskonałym surowcem do wielu antykorozyjnych preparatów lakierniczych.
 • CNSL zmodyfikowany przez podgrzanie w obecności niektórych akceleratorów daje emalie piecowe odporne na roztwory alkaliczne i kwasowe, kwasy mineralne olejowe i różne rozpuszczalniki organiczne.
 • Kompozycje powłokowe posiadające właściwości owadobójcze uzyskuje się przez dodanie DDT, γ-heksachlorocykloheksanu itp. do CNSL lub chlorowanego CNSL, po działaniu formaldehydem, kauczukiem, żywicą, lub olejem schnącym.
Kardanol (Pochodna Fenolu)
Spoiwa
 • CNSL jest stosowany jako substytut oleju lnianego, używanego jako spoiwo w przemyśle rdzeni odlewniczych.
Kauczuk
 • Stosowany, jako środek pomocniczy, który poprawia właściwości wulkanizacyjne. CNSL zwiększa rozpuszczalność kauczuku naturalnego, wulkanizatów w rozpuszczalnikach ropopochodnych.
 • CNSL jest wykorzystany w celu zapewnienia odporności na utlenianie siarką produktów na bazie naturalnego kauczuku.
 • Sulfurowany CNSL jest dodawany do gumy kauczukowej lub kauczuku nitrylowego w celu poprawy przetwarzalności, właściwości mechanicznych i odporności na pęknięcia i cięcie. 
Kleje
 • Kleje odpowiednie do sklejek otrzymuje sie poprzez utlenianie CNSL z nadmanganianem potasu lub dwutlenkiem manganu w 100°C,w reakcji z para-formaldehydem i CuCl2.
 • Kleje do sklejek otrzymaju sie również z CNSL modyfikowanym furfuralem, aniliną, ksylolem.
Żywice na bazie CNSL
 • Zastosowanie w powłokach ochronnych, gdzie wymagane są doskonałej jakości powierzchnie i bardzo wysoka odporność na działanie wody i chemikaliów.
Żywica na bazie CNSL i formaldehydu (Novolac)
 • Te żywice mogą być wykorzystywane do powłok z modyfikacjami oleju lub bez, przy wymaganej wysokiej odporności chemicznej.
Żywica na bazie CNSL i aldehydu
 • Doskonały materiał do wyrobu lakierów izolacyjnych, proszków do odlewnictwa, w kompozycji okładzin hamulcowych jako materiał wiążący i jako materiał cierny.
Żywica na bazie rezolu, CNSL i formaldehydu
 • Żywica na bazie rezolu, CNSL i formaldehydu jest stosowana, jako klej do przygotowywania kompozytu drewna, płyt wiórowych o średniej gęstości itp.
Żywice odlewnicze
 • Sprawdzony materiał w produkcji rdzeni odlewniczych
Żywice na bazie kauczuku
 • Włączenie CNSL do wyrobów z kauczuku poprawia wytrzymałość i odporność na ścieranie, redukuje napięcia, zwiększa samoprzyczepność, zwiększa przyczepności gumy do przewodu, przyczynia się do aktywności przeciw utleniających i anty ozonowych. Szybko działające żywice fenolowo-formaldehydowe na bazie CNSL zwiększają odporność produktu na starzenie, reakcje chemiczne oraz działanie rozpuszczalników i kwasów. 
Pył cierny
Pochodne CNSL:
Utwardzacze epoksydowe, utwardzacze, przeciwutleniacze, plastyfikatory
Substancje pomocnicze do komponentów kauczuku,
Modyfikatory do tworzyw sztucznych
Spoiwa w odlewnictwie
Partnerzy
Copyright © 2012 Senesel
Projekt & cms: www.zstudio.pl