Residol

Residol jest bardzo lepką, ciemną substancja. Jest to częściowo spolimeryzowany CNSL (ang: Cashew Nut Shell Liquid) otrzymywany w procesie destylacji technicznego CNSL(TCNSL), po oddzieleniu monohydroksylowej pochodnej fenolu (kardanolu).

Właściwości:
W residolu występuje naturalna pochodna fenolu, która umożliwia łatwą kondensację z formaldehydem, heksaminą itp., ulega reakcji z monomerem styrenu, olejem schnącym i żywicami syntetycznymi.
Warstwa lakierów, emalii i farb sporządzonych z residolu, schnie twardniejąc zarówno w warunkach otoczenia jak i wypiekania. Takie powierzchnie posiadają wysoki połysk, dobrą twardość i elastyczność, odporność na działanie wody, rozcieńczonych zasad, kwasów, popularnych rozpuszczalników organicznych i posiadają szczególnie dobrą odporność na korozję.

Zastosowanie:
Residol jest stosunkowo tanim materiałem i może częściowo lub całkowicie zastąpić olej lniany i inne oleje schnące oraz żywice w kompozycjach powłok ochronnych niewymagających jasnych powierzchni.
Residol jest używany do klocków hamulcowych w postaci pyłu ciernego (ang: Friction Dust) oraz w odlewnictwie rdzeni jako spoiwo olejowe.

 
Zastosowanie Charakterystyka
Odlewnictwo
  • Kondensat residolu i formaldehydu z zastosowaniem głównie do spoiw olejowych w produkcji rdzeni odlewniczych
Powłoki ochronne powierzchni
  • Stosowany w farbach do rowerów i motocykli(ciemne farby)
  • Lakiery na bazie residolu i olei schnących
  • Farby do aluminium
  • Emalie (ciemne kolory) 
  • Podkłady na bazie cynku chromu i żelaza 
Przemysł Motoryzacyjny-Okładziny hamulcowe
  • Produkt kondensacji residolu i formaldehydu w obecności kwasowego stosowany jest jako materiał cierny który po sproszkowaniu na pył cierny (ang:Friction Dust) stosowany jest jako środek stabilizujący w okładzinach hamulcowych
Przemysł gumiarski
  • Residol jest używany jako uplastyczniacz i wzmacniający wypełniacz w związkach chemicznych gumy
Partnerzy
Copyright © 2012 Senesel
Projekt & cms: www.zstudio.pl