Żywice na bazie CNSL

Żywica na bazie CNSL  posiada dobre właściwości i schnie dając twardą błyszczącą powierzchnię. Jest bardziej odporna na działanie wody i chemikaliów w porównaniu z żywicą alkidową. Żywica CNSL jest używana powszechnie jako surowiec do sporządzania farb, lakierów, podkładów do drewna i metali, laminatów i  jako materiał cierny i wiążacy do okładzin hamulcowych. 
 • Kompatybilność - żywica CNSL jest kompatybilna ze wszystkimi olejami schnącymi, alkidami, epoksydami, kauczukiem estrowym, kwasem hydroksyl benzoesowym i jabłkowym w dowolnych proporcjach i tylko w ograniczonym zakresie z żywicą chlorowaną, a w szczególności kauczukiem chlorowanym. Żywice te nie są kompatybilne z żywicą mocznikową.
 • Rozpuszczalność - żywica CNSL jest rozpuszczalna w mineralnym oleju terpentynowym (MTO) we wszystkich proporcjach. Jest także rozpuszczalna w większości popularnych rozpuszczalników do farb jak ksylen, nafta, ketony, estry itp., nie jest rozpuszczalna w niższych alkoholach

Żywice na bazie CNSL i formaldehydu (Nowolak)
Dzięki obecności długiego łańcucha węglowodorowego, kondensaty są bardziej elastyczne niż konwencjonalne żywice fenolowe. Żywice te mogą być wykorzystywane do powłok z modyfikacjami olejowymi lub bez nich gdy wymagana jest wysoka odporność chemiczna.

Żywice fenolowe CNSL modyfikowane kalafonią/bitumem będąc ciemnymi, rdzawo brązowymi żywicami i posiadając nadzwyczajne właściwości błony, są odpowiednie do ciemnego koloru syntetycznych twardych emalii błyszczących, lakierów izolacyjnych, średniego aluminium. Żywica nadaje się szczególnie do powłok wypiekanych, dając bardzo twardą błyszczącą błonę.

Żywice fenolowe na bazie CNSL modyfikowane kalafonią są kompatybilne we wszystkich proporcjach z olejami suszącymi (oleje z siemienia lnianego, odwodniony olej rycynowy, itp.). Ich kompatybilność z innymi żywicami takimi jak epoksydowe alkidale jest również bardzo dobra. Żywica jest rozpuszczalna we większości węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Przykład: mineralny olej terpentynowy (MTO), ksylen, benzyna itp.

Produkty kondensacji żywicy na bazie CNSL i aldehydu mają również inne zastosowania takie jak: lakiery izolacyjne, proszki w odlewnictwie, kompozycje do okładzin hamulcowych itp.

Reakcje żywic CNSL z alkidami
Żywice CNSL reagują z alkidami i mają w strukturze grupy zarówno estrowe jak i eterowe. Wykazują doskonałą odporność na wodę, zasady i odporność chemiczną w połączeniu z doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne szczególnie dlatego, że zmodyfikowany hydroksymetyl oparty jest na fenolu. Łańcuch alifatyczny C15 poprawia elastyczność i odporność na wodę otrzymanego polimeru.


Zastosowanie Charakterystyka
Okładziny Hamulcowe
 • Żywice na bazie CNSL i formaldehydu (NOVOLAC) są stosowane do produkcji okładzin hamulcowych
Powłoki ochronne, farby, emalie
 • Zastosowanie w emaliach ciemnego koloru
 • Posiadają wymagany połysk, elastyczność i dobre parametry dotyczące naprężeń i odporność na stres mechaniczny, są szybko schnące
 • Doskonała odporność na działanie wody, zasad i kwasów
 • Odporności na warunki atmosferyczne, wysoką temperaturę i ogień
 • Doskonała ochrona antykorozyjna
 • Lepsze parametry niż te oferowane przez konwencjonalne farby olejow lub żywice syntetyczne
 • Powłoka wytrzymuje zasadowość normalnie występującą przy katodowej ochronie kadłubów stalowych
Podkłady do drewna i metali
 • Podkład miniowy, cynkowo-chromowy i inne podkłady
 • Doskonała odporność na działanie wody, zasad i kwasów
 • Doskonała ochrona antykorozyjna
 • Poprawiają połysk, powodują wzrost elastyczności jak i twardości
Lakiery
 • Zapewniają wytrzymałość i elastyczność błony lakieru
 • W celu osiągnięcia znakomitego połysku i bardzo drobnych właściwości klejących
 • Znacznie lepsze od zwykłych farb olejnych w odniesieniu do odporności na oleje, wilgoć, smary i chemikalia
Lakiery izolacyjne
 • W celu osiągnięcia doskonałej elastyczności i odporności na inne substancje chemiczne
 • Wysoki połysk i właściwości klejące
 • Wysoka odporność na wodę i niskie właściwości dielektryczne
Żywice w przemyśle laminatów
 • Poprawiają czas twardnienia i posiadają lepsze właściwości klejenia do podłoża
Spoiwa w odlewnictwie rdzeni
 • Zmniejszenie możliwości rozpadu rdzenia, większa żywotność i właściwości anty-wilgotności w porównaniu do konwencjonalnych spoiw rdzeniowych
Materiał odporny na tarcie
 • Doskonały materiał odporny na ciepło, oraz częściowy substytut żywicy fenolowej w celu redukcji kosztów
Kauczuk
 • Zwiększa odporność produktu na starzenie, działanie czynników chemicznych oraz działanie rozpuszczalników i kwasów
Pasty uszczelniające na bazie polimerów
 • W celu uzyskania dobrej przyczepności i odporności na wilgoć, kwasy i zasady
Kleje
 • Dobra cena w porównaniu do tradycyjnych klejów fenolowych, bardzo dobre właściwości, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na jakość i trwałość do klejenia sklejek
Kleje do drewna
 • Żywica na bazie rezolu, CNSL i formaldehydu jest stosowana, jako klej do przygotowywania kompozytu drewna, płyt wiórowych o średniej gęstości itd.
Partnerzy
Copyright © 2012 Senesel
Projekt & cms: www.zstudio.pl