Pochodne Kardanolu

Pochodne kardanolu są wykorzystywane jako przeciwutleniacze, stabilizatory i środki powodujące demulgowanie produktów naftowych oraz plastyfikatory i środki pomocnicze w produkcji mieszanek gumowych oraz modyfikatory tworzyw sztucznych.

Kardanol i jego pochodne są również wykorzystywane jako modyfikatory w powłokach ochronnych, klejach, uszczelniaczach, kauczukach, tworzywach sztucznych, elastomerach, kompozytach i atramentach, w kosmetykach do pielęgnacji skóry, środkach odstraszających komary, do powłok granulek stosowanych w produkcji nawozów sztucznych, w insektycydach, środkach ochrony roślin, środkach grzybobójczych i środkach suszących.

 
Zastosowanie Charakterystyka
Żywica epoksydowa
 • Używana jako środek poprawiający elastyczność i wytrzymałość lepszą w porównaniu z konwencjonalnymi epoksydami dostępnymi na rynku
Epoksyd na bazie bis-fenolu
 • Kardanol stosowany jako rozcieńczalnik zapewnia bardzo  dobre właściwości izolacyjne
Kauczuk
 • Używany w celu zapewnienia odporności na utlenianie wyrobom z naturalnego kauczuku utwardzonym siarką
Oleje smarowe
 • Ksantogeniany metaliczne z częściowo uwodornionym i sulfonowanym kardanolem są stosowane w celu obniżenia temperatury płynięcia olejów smarowych, a także działają, jako przeciwutleniacze i posiadają właściwości antykorozyjne
Wszystkie rodzaje klei
 • Kondensaty alkilo aminy i kardanolu są bardzo dobrymi klejami stosowanymi do połączeń metal-metal
Laminaty
 • Stosowane w celu zmniejszenia kruchości i poprawy elastyczności laminatów.
Środki powierzchniowo czynne (emulgatory, środki dyspergujące i zwilżające)
 • Etoksylowany kardanol i sulfonowane etery kardanolu są stosowane jako emulgatory oleju w wodzie, w pestycydach i jako środki zwilżające w przemyśle włókienniczym.
 • Strukturę kardanolu można modyfikować poprzez wprowadzanie ulepszonych funkcji jonowymiennych, takich jak wprowadzenie grupy kwasu sulfonowego do pierścienia fenolowego. Żywice jonowymienne są dobrymi emulgatorami układów oleju w wodzie i wody w oleju.
Pestycydy
 • Chlorowany kardanol posiada dobre właściwości owadobójcze, pestycydowe i bakteriobójcze
Substancje Powierzchniowo czynne
 • Sulfonowany eter kardanolu jest środkiem zwilżającym i znajduje zastosowanie w przemyśle włókienniczym. Etoksylowany sulfonian tetrahydrokardanolu działa lepiej w wysokiej temperaturze niż detergenty oparte na dodecylo benzenu.
Barwników azowe
 • Trzy pentadecyle fenolu i sulfonowane produkty kardanolu są wykorzystywane, jako półprodukty do barwników azowych
Zamienniki woskowe
 • Stały wosk o wysokiej temperaturze topnienia można przygotować z żywic kardanolu i odpowiedniego amidu np. amidu stearynowego. Kiedy trzy pentadecyle fenolu reagują z dichlorobutanem w stosunku 1:4, uzyskuje się wosk o temperaturze topnienia 90/93 °C. Otrzymany wosk jest stosunkowo tańszy i kompatybilny z innymi woskami, takimi jak wosk pszczeli, wosk carnauba i wosk parafinowy itp.
Dodatki do olejów mineralnych
 • Dodatki do olejów mineralnych na bazie eterów aminowych uwodornionego kardanolu i soli jego sulfonowanych eterów poprawiają wskaźnik lepkości oleju mineralnego, hamują tworzenie się osadu i posiadają właściwości przeciw utleniające.
Rozcieńczalniki i modyfikatory
 • Rozcieńczalniki epoksydowe oparte na kardanolu i modyfikatory obniżają lepkość, poprawiają właściwości antykorozyjne, elastyczność i wczesną odporność na wodę.

Partnerzy
Copyright © 2012 Senesel
Projekt & cms: www.zstudio.pl