Żywice na bazie Kardanolu

Żywice na bazie kardanolu posiadają doskonałą odporność na działanie zmiękczające olejów mineralnych i wysoką odporność na działanie kwasów i zasad. Posiadają właściwości antybakteryjne i owadobójcze i dobrą kompatybilność z innymi żywicami syntetycznymi, takimi jak : alkidy, kauczuk epoksydowy chlorowany, żywice fenolowe itp. Mogą służyć jako surowiec do różnych farb. Są stosowane w celu osiągnięcia wymaganego połysku, elastyczności, jak również posiadają dobrą wytrzymałość mechaniczną, szybką zdolność schnięcia, właściwości hamowania tworzenia się rdzy i korozji, doskonałą odporność na działanie wody, kwasów, zasad i innych chemikaliów. Żywice na bazie kardanolu są stosowane jako zamienniki alkidali w emaliach i fenolu w żywicach fenolowych.

Żywice nowolakowe
Mniej niż jeden mol formaldehydu reaguje z jednym molem kardanolu, przy zastosowaniu katalizatora kwasowego tworząc żywicę nowolakową. Żywice te są elastyczne i nie są utwardzane pod wpływem ciepła, co jest ich cechą charakterystyczną.

Żywice resolowe
Żywice resolowe otrzymujemy w reakcji więcej niż jednego mola formaldehydu na mol kardanolu w obecności katalizatora alkalicznego. Żywice te są utwardzane przez ogrzewanie i ostatecznie zmieniają się w nierozpuszczalny żel.

Żywice rozpuszczalne w oleju i alkoholu
Zwykle żywice oparte na kardanolu są rozpuszczalne w oleju. Istnieje możliwość wykonania żywic rozpuszczalnych w alkoholu jeśli reakcja zostanie zatrzymana na odpowiednim etapie. Żywice na bazie kardanolu i fenolu w proporcji 1:3 bedą również rozpuszczalne w alkoholu.

 
Zastosowanie Charakterystyka
Farby/Emalie/
Podkłady/ Powierzchnie Ochronne
 • Żywice na bazie kardanolu posiadają dużą kompatybilność z innymi syntetycznymi żywicami takimi jak : żywice alkidowe, chlorowany kauczuk epoksydowy, żywice fenolowe. Mają zastosowanie jako surowiec w produkcji różnych farb.
 • Żywice epoksydowo-kardanolowe opracowane z wykorzystaniem epichlorohydryny, bisfenolu A i kardanolu wykazują lepsze właściwości w porównaniu z żywicami epoksydowymi w zakresie zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie, wydłużanie, wiązanie i przyczepność z powierzchnią stalową i obniżenia przenikania warstwy pary wodnej. 
 • Antykorozyjne właściwości farb na bazie epoksydowo-kardanolowych żywic są lepsze niż farb sporządzonych z niemodyfikowanej żywicy epoksydowej. Farby na bazie tlenku żelaza i żywicy epoksydowo-kardanolowej wykazały najwyższą jakość przewyższając jakość farb na bazie fosforanu cynku.
 • Żywice na bazie kardanolu są stosowane w celu osiągnięcia wymaganego połysku, elastyczności, jak również dobrej wytrzymałości mechanicznej, mają zdolność szybkiego schnięcia, właściwości hamowania tworzenia się rdzy i korozji, doskonałą odporność na działanie wody, kwasów, zasad i innych chemikaliów
 • Stosowane w reakcji podstawienia alkidów w emaliach
 • Reakcja Mannicha kardanolu, formaldehydu i niektórych amin jest nazywana fenyloalkiloaminą mając wspólną cechę związków utwardzających na bazie zasad Mannicha, jak niezwykle szybkie utwardzanie, niską temperaturę procesu (nawet poniżej 0°C), dobrą odporność chemiczną, doskonałą powłokę, dobrą tolerancję na nawilżenie i nie czerwieni się. Dodatkowo, fenyloalkiloaminy posiadają również bardzo dobrą żywotność, dobrą elastyczność, tolerancję powierzchni i doskonałą odpornością na wodę słodką i morską, co czyni je doskonałym materiałem dla farb okrętowych.
Farby drukarskie
 • Doskonałe do farb offsetowych; do cieczy, która utrzymuje cząstki pigmentu i nanosi je na papier
 • Poprawa koloru, trwałości, połysku i właściwości schnięcia
 • Wyroby przyjazne środowisku
Przemysł laminatów
 • Roztwory alkoholowe żywic na bazie rezolu, kardanolu i formaldehydu są stosowane jako mocne kleje do laminatów i metalu
Żywice epoksydowe
 • Zapewniają bardzo dobre właściwości izolacyjne
Przedmioty z gumy
 • Żywice kardanolu na bazie produktów reakcji kardanolu, fenolu i formaldehydu są wykorzystywane do poprawy odporności wyrobów gumowych na pękanie spowodowane utlenianiem
Uszczelniacze artykuły elektryczne
 • Żywice poliuretanowe na bazie kardanolu są wykorzystywane do uszczelniania spoin w kitach uszczelniających
Pestycydy
 • Żywice na bazie kardanolu i formaldehydu są stosowane jako rozpuszczalniki do znanych pestycydów, takich jak pyretryn i rotan. Para nitro tetrahydro kardanol znajduje zastosowanie jako związek do produkcji rozpylanych pestycydów, takich jak paration.
Powłoki ochronne o wysokiej wytrzymałości i przemył morski
 • Doskonałe farby antykorozyjne na bazie żywic epoksydowych utwardzane fenalkaminami.
Kleje
 • Kleje na bazie żywic oparte na kardanolu uzyskują lepszą odporność na wodę i właściwości klejenia sklejek.
 • W reakcji z epichlorohydryną i po modyfikacji bezwodnikiem ftalowym, uzyskuje się mieszankę, która wykazuje doskonałe właściwości powłoki i właściwości wiążące.
Spoiwa/Cząstki cierne (FrictionDust)
Oleje mineralne
 • Spoiwa do materiałów ciernych jak i Cząstki Cierne (ang. Friction Dust) są wytwarzane poprzez polimeryzację nienasyconych bocznych łańcuchów  kardanolu, a następnie przez polimeryzację krzyżową z fenolem, tworząc żywicę kardanolowo -formaldehydową w sposób analogiczny do powstawania żywic fenolowo-formaldehydowych, takich jak bakelit.
 • Żywice na bazie kardanolu posiadają nadzwyczajną odporność na działanie zmiękczających olei mineralnych i wysoką odporność na działanie kwasów i zasad. Posiadają także właściwości antybakteryjne i owadobójcze.
Związki kauczuku
 • Żywice na bazie kardanolu są stosowane jako składowe kauczuku. Nadają wysoką wytrzymałością i odporność na działanie rozpuszczalników na bazie ropy naftowej.
Lakiery izolacyjne
 • Lakiery na bazie żywicy kardanolu poza odpornością na wodę i odpornością chemiczną, posiadają dobre właściwości schnięcia.  Kompozycje te nadają się do pokrywania drewna, puszek z żywnością. Farby piecowe mogą być przygotowane i suszone w temperaturze 60 °C
 • Lakiery na bazie żywicy kardanolu mają dobre właściwości izolacji elektrycznej oraz odporność na działanie wody i chemikaliów. Dają nadzwyczajnej jakości lakiery do termodruku. Ze względu na wysoką izolację i straty dielektryczne, te lakiery są preferowane w kompozycjach na bazie zwykłych fenoli takich jak krezol lub podstawione fenole.
Partnerzy
Copyright © 2012 Senesel
Projekt & cms: www.zstudio.pl